FredBest Kundservice

Med erfarenhet av över 3500 maskin- och apparatleveranser (inklusive maskinstock från fusionerade Hämeskone år 2008) erbjuder FredBest kundservice en mångsidig service inom maskinvård och lättöverskådliga servicepaket för olika skeden i maskinens livscykel. I och med dessa ökar maskinernas pålitlighet och användningssäkerhet samt ger en förbättrad produktion. Serviceprogrammens förebyggande planering underlättar underhållets budgetdisciplin. Fabriksutbildade serviceresurser samt direkta kanaler till maskininformation och reservdelskällor garanterar en lyckad problemlösning.

Användarskolning

Enligt egna behov kan operatörskolningen påbörjas redan i tillverkarens fabrik och avslutas alltid i samband med den egentliga installationen i produktionsfabriken.

Regelbunden service

Regelbunden service, rätt tidsinställning och minimering av risker ökar produktiviteten och har en stor betydelse med tanke på arbetssäkerheten.

Underhålls- och servicetjänster

Tack vare vårt omfattande nätverk av servicetekniker och väl utrustade servicefordon kan vi utföra service runt om i hela landet.

Reservdelsservice

Vi erbjuder en effektiv reservdelsleverans från vårt lager och en beställningstjänst direkt från våra huvudmän inom 24 timmar.

Årliga underhållsprogram

Utöver direkta prisförmåner sparar serviceprogrammen tid, eftersom en periodservice kan genomföras vid en produktionsmässigt lämplig tidpunkt.

PERUSTELUT

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.