FredBest Tjänster

FredBest Kundservice

Med erfarenhet av över 3500 maskin- och apparatleveranser (inklusive maskinstock från fusionerade Hämeskone år 2008) erbjuder FredBest kundservice en mångsidig service inom maskinvård och lättöverskådliga servicepaket för olika skeden i maskinens livscykel. I och med dessa ökar maskinernas pålitlighet och användningssäkerhet samt ger en förbättrad produktion. Serviceprogrammens förebyggande planering underlättar underhållets budgetdisciplin. Fabriksutbildade serviceresurser samt direkta kanaler till maskininformation och reservdelskällor garanterar en lyckad problemlösning.

Användarskolning

Enligt egna behov kan operatörskolningen påbörjas redan i tillverkarens fabrik och avslutas alltid i samband med den egentliga installationen i produktionsfabriken.

Regelbunden service

Regelbunden service, rätt tidsinställning och minimering av risker ökar produktiviteten och har en stor betydelse med tanke på arbetssäkerheten.

Underhålls- och servicetjänster

Tack vare vårt omfattande nätverk av servicetekniker och väl utrustade servicefordon kan vi utföra service runt om i hela landet.

Reservdelsservice

Vi erbjuder en effektiv reservdelsleverans från vårt lager och en beställningstjänst direkt från våra huvudmän inom 24 timmar.

Årliga underhållsprogram

Utöver direkta prisförmåner sparar serviceprogrammen tid, eftersom en periodservice kan genomföras vid en produktionsmässigt lämplig tidpunkt.

FredRetro moderniseringstjänster

Servicehelheter som planeras enskilt per kund innehåller bl.a. omvandlingsarbeten och retrofits som görs antingen hos kunden, vid Fredko Groups verkstad eller hos tillverkarens fabrik, modernisering av styrning och liknande enligt kundens behov och är noggrant planerade på förhand.

PMB puristin Fred Retrofit

FredAdvi servicerådgivning

Vår servicerådgivning betjänar kunder varje dag dygnet runt. I vår kundtjänst arbetar en kunnig och fabriksutbildad personal, som kan hjälpa till snabbt och effektivt vid problem.

FredAdvi servicerådgivning är avgiftsfri för kunder med FredCare serviceprogram och är en del av övriga FredBest servicepaket. Ifall vi lyckas lösa problemet direkt via vår servicerådgivning utan att utnyttja våra övriga tjänster, kommer vi att fakturera för service efteråt enligt den tidsanvändning som rapporterats. 80 eur moms 0 % per timme med femton minuters noggrannhet, minimikostnad 20 eur moms 0 % + faktureringskostnad.

Fredcare Service-programmet förutser och sparar

Under serviceprogrammet gör Fredkos servicetekniker maskinens FredServe inspektion och FredSafe säkerhetsgranskning enligt den på förhand bestämda uppgiftslistan.

Besöksrapporteringen innehåller för varje maskin:

  •          Utredning och resultat över gjorda säkerhetsgranskningar
  •          Brister och observationer konstaterade vid besiktningen gällande maskinens tillstånd
  •          Förslag på möjliga reservdelar som borde bytas ut
  •          Övriga eventuella underhållsåtgärder som behövs

FredCare granskningarna har fasta paketpris från och med 290 euro. Säkerhetsgranskningen, som är en del av paketet, uppfyller myndighetskraven på säkert bruk och granskning av arbetsredskap i form av maskinkort.

För planerade och regelbundna servicetjänsterna är den uppskattade tidsanvändningen och maskinens ståtid presenterade i besiktningsrapporten. Service- och reparationstjänster har förmånliga priser för serviceprogrammets kunder.

De utbytta slit- och småreservdelar i samband med FredCare servicetjänsten faktureras, -10 % rabatt gäller för medlemmar av service-programmet.

FredSpare reservdelstjänst sparar tid och pengar

Snabba FredSpare reservdelstjänsten erbjuder kunder högklassiga och ursprungliga reservdelar med en gång rätt levererade, eftersom Fredko under årtiondens lopp har skapat breda kontakter till tillverkare av bearbetnings- och övriga maskiner. På detta sätt får du tillgång till direkta kanaler till maskininformation och reservdelar.

Vår servicerådgivning betjänar kunder varje dag dygnet runt på adressen service@fredko.com . Vår lokala reservdelstjänst täcker de viktigaste reservdelarna direkt från vårt lager samt övriga över en natt beroende på tillverkare. Snabb responstid och korta leveranstider minimerar produktionsstörningar och garanterar hög bruksgrad på dina maskiner. Genom att gå med i Fredcare service-programmet får du -10 % rabatt på reserv-, slit- och smådelar. Dessutom så har du förmånligare priser på service- och reparationstjänster.

FredBest tillverkare och reservdelskanaler:

Bockningsmaskiner, saxar och övriga plåtbearbetningsmaskiner

Uzma, Durma, Ermaksan, Haco, Ursviken, LVD, Mecos (Salvagnini), Donewell, Pullmax, Dimeco, Stierli, Zopf, EHRT, Stam, Biegemaster, Tapco, Mectools

Pressar

PMB, AP&T, Aros, Tranemo, Lagan, Talent, Dirinler, Sahinler, Mäder, SMV, Rönnqvist; Ficep

Rörbearbetning och konstruktionsstål

BLM, Adige, Herber, Ficep, Uzma, Ficep

Sågar

FMB, Simec, Adige, Klaeger, Ficep

Verktyg och övriga slitdelar

Euram, Bors, Parma Stamp, Pb engineering, Hypertherm, Mubea, Gamma, Meab, Matrix, Imac, Rolleri, Rotobloc, Compac, Anma, Almi, Scotchman, Gimec, , Eckert

Inmatningsmaskin och styckehantering

PA, GPA, Rapidair, Dimeco, SV Metal, Peddinghaus

Tråd- och svetsmaskiner

Whitelegg, Thomson&Hudson, Cemsa, TTe, Laser Isse

Slit- och reservdelar för blästringsmaskiner

Wheelabrator, Schlick, Gutmann, Georg Fischer, BCP, DISA, Spencer Halstead, Tilghman Wheelabrator, BMD, Sisson Lehmann

FredTrain användarskolning

Fredkos servicetekniker ger, enligt kundens behov, användarskolning i den omfattning och med det innehåll som överenskommits på förhand.

Servicepaketets tidtabell:

Servicebesökets tidtabell skall fastslås 30 dagar före den önskade tidpunkten för att uppnå ömsesidig god planering.

Servicebesökets innehåll

Den tid som produktionsmaskinen behövs för serviceteknikerns bruk beror på maskinens storlek. Beställaren ser till att de användare som skall skolas deltar i skolningen hela den tid skolningen pågår. Den rekommenderade mängden deltagare för skolningen är max. tre personer.

FredStart installations- och ibruktagningstjänst

Med hjälp av installations- och ibruktagningstjänsten sker ibruktagandet av din nya maskin inom tidtabellen. Leveransens riktighet bekräftas genom testning och godkännande vid ibruktagningen och ger samtidigt möjlighet att säkra att nyttan av din maskin maximeras.

Servicepaketets tidtabell:

Fredkos servicetekniker anländer på plats enligt kontraktet och sköter vid behov om installationen, ibruktagningen och skolningen av personalen i rätt och säkert bruk av maskinen. Tidtabellen för servicebesökets fastställs på förhand för att försäkra oss om en ömsesidig bra planering.

Viktigt att notera:

Beställaren ställer vid behov en lyftanordning och assistens till Fredkos serviceteknikers förfogande.

Rapportering:

Ett skilt protokoll i två exemplar uppgörs över ibruktagandet, där eventuella observationer och brister antecknas.

FredPlan rådgivningstjänster

Vi hjälper våra kunder i beslutsfattandet, genom utvärdering och planering redan innan investeringens anskaffningsprocess inleds, så att de alltid har de bästa lösningarna tillhanda. Vi planerar t.ex. fabrikens lay-out eller så verkställer vi 3D-modeller för processen antingen med hjälp av våra samarbetspartner eller huvudmän. Ett viktigt element är att försäkra sig om att tillverkningsmöjligheterna och de önskade produktionsteknologierna är lämpliga. Via oss fås också industriella internetlösningar, såsom digital kontroll av produktinformation via  PDM molnservice, distanskontroll- och styrsystem samt processer.

FredPlan rådgivning innehåller också genomgång av finansieringslösningar och planering för maskininvesteringarna via en partner:

–          Huvudmännens och maskintillverkarnas egna finansieringsföretag eller finansieringspartners

–          lokala finanseringsbolag

FredServe säkerhetsinspektion tryggar effektiv användning av dina plåtbearbetningsmaskiner

Vilken nytta får du av förebyggande säkerhetsinspektion?

–          Förbättrad produktivitet för arbetsmaskinerna i och med att oväntade problem minskar.

–          Regelbunden underhållning förlänger maskinens driftstid.

–          Tidtabeller som överenskommits på förhand förenklar produktionsplanering.

Paketpriser från och med 290 euro (moms 0%) med garanti för kundtillfredställelse.

FredSafe Säkerhetsgranskning Garanterar Arbetssäkerhet

Det lönar sig att i servicepaketen inkludera en årlig säkerhetsgranskning som uppfyller myndighetskraven för säker användning och inspektion av arbetsverktyg. Du får rapport som krävs i form av maskinkort över gjorda säkerhetsgranskningar och resultat.

Paketpriser från och med 290 euro (moms 0%) med garanti för kundtillfredställelse.

PERUSTELUT

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.