Planeringsskede

FredPlan rådgivningstjänster

Vi hjälper våra kunder i beslutsfattandet, genom utvärdering och planering redan innan investeringens anskaffningsprocess inleds, så att de alltid har de bästa lösningarna tillhanda. Vi planerar t.ex. fabrikens lay-out eller så verkställer vi 3D-modeller för processen antingen med hjälp av våra samarbetspartner eller huvudmän. Ett viktigt element är att försäkra sig om att tillverkningsmöjligheterna och de önskade produktionsteknologierna är lämpliga. Via oss fås också industriella internetlösningar, såsom digital kontroll av produktinformation via  PDM molnservice, distanskontroll- och styrsystem samt processer.

FredPlan rådgivning innehåller också genomgång av finansieringslösningar och planering för maskininvesteringarna via en partner:

–          Huvudmännens och maskintillverkarnas egna finansieringsföretag eller finansieringspartners

–          lokala finanseringsbolag

FredServe säkerhetsinspektion tryggar effektiv användning av dina plåtbearbetningsmaskiner

Vilken nytta får du av förebyggande säkerhetsinspektion?

–          Förbättrad produktivitet för arbetsmaskinerna i och med att oväntade problem minskar.

–          Regelbunden underhållning förlänger maskinens driftstid.

–          Tidtabeller som överenskommits på förhand förenklar produktionsplanering.

Paketpriser från och med 290 euro (moms 0%) med garanti för kundtillfredställelse.

FredSafe Säkerhetsgranskning Garanterar Arbetssäkerhet

Det lönar sig att i servicepaketen inkludera en årlig säkerhetsgranskning som uppfyller myndighetskraven för säker användning och inspektion av arbetsverktyg. Du får rapport som krävs i form av maskinkort över gjorda säkerhetsgranskningar och resultat.

Paketpriser från och med 290 euro (moms 0%) med garanti för kundtillfredställelse.

PERUSTELUT

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.