Fiberlaser för plåt

L3 Fiberlaser

salvagnini
 • Toppkvalitet med optisk laserskärning, som är utvecklad runt fiberteknologin.
 • Salvagninis patenterade Dry Cooling- skärhuvud sparar på kvävekostnader.
 • Till lasern kan anslutas en tryckanordning, med vilken man med tryckluft kan skära upp till 4 mm tjocklek. Detta sparar märkbart på skärgaskostnaderna.
 • Fiberlaser sparar på energikostnader med 70% jämfört med CO2 laser.
 • Litet underhållsbehov gör att kostnaderna per detalj blir över 50% lägre.
 • Fiberlaserkällans effekt 2-6kW.

www.salvagninigroup.com

L5 Fiberlaser

salvagnini
 • Med det patenterade skärhuvudet i Compass-utförande uppnås en acceleration på 5G och därvid maximeras rörelsens dynamik samt minimeras slitaget.
 • Salvagninis patenterade Dry Cooling- skärhuvud sparar på kvävekostnaderna.
 • Till lasern kan anslutas en APM tryckanordning, med vilken man med tryckluft kan skära upp till 5 mm tjocklek såväl rostfritt stål, aluminium som normalt stål. Detta sparar märkbart på skärgaskostnader.
 • Fiberlaser sparar på energikostnader med 70% jämfört med CO2 laser.
 • Litet underhållsbehov gör att kostnaderna per detalj blir över 50% lägre.
 • Fiberlaserkällans effekt 2…10kW.
 • Som nyhet finns det en 50 microns fiberkabel för 6kW resonatorn, vars skärtider är snabbaste på marknaden. Skär upp till 5 mm tjocklek.
Salvagnini L5 10kW

Salvagnini lanserade under den virtuella Euro-Blech mässan en fiberlaser med 10kW effektkälla, med vilken skärhastigheten växer då man skär 6 mm och tjockare material. Även en ny version av Dry Cooling- skärhuvudet publicerades också.

www.salvagninigroup.com

Automatisering av fiberlaser

salvagnini
Salva suutinvaihto

Grundegenskaper i Salvagninis 2D fiberlaserskärning är en effektiv skärningsprocess och automatisk styckebehandling samt speciellt avskiljning och stapling av enskilt skurna stycken. Nyare egenskaper är automatisering av byte av munstycken, varvid man med fiberlasern kan till och med obemannat skära material av olika tjocklek.

Salva Flexcell

Fiberlasern passar utmärkt till att skära ämnen som en del av det nya Flexcell produktionscellkonceptet, där enskilda detaljbeställningar kan skäras fritt programmerade med fiberlaser, och bockningen kan göras i en flexibel cell bestående av både bockningsautomat som kantpress.

www.salvagninigroup.com

Kompakt högt lager för inmatning och utmatning av plåt

salvagnini
LMT

Hanteringen av material skuret med fiberlaser styrs ofta i en allt kompaktare riktning bland annat beroende av utrymmesbehovet och hur produktionsprocessen fortsätter. För detta behov har Salvagnini lanserat ett nytt kompakt tornliknande inmatnings- och utmatningssystem. En unik bandavvecklingsgaffel möjliggör en jämn stapel för skurna ark tillsammans med arkskelettet.

MCL

För ett mera utvecklat sätt för avskiljning av enskilda detaljer finns det flera lösningar både gällande utrymmesformen och mängden inmatnings- och utmatningsplatser.

Salva MCU

www.salvagninigroup.com

Kombination av LTWS lagertorn och MCU detaljavskiljare

salvagnini
L5 LTWS final

Salvagnini är marknadsledare då det gäller automatiserade fiberlaserskurna celler för LTWS materialtorns- samt MCU detaljavskiljnings- och staplingsapparater.

Programmering

Salva SVS

SVS grafisk placering av bitar finns att tillgå samt kontrollprogram för del ark. Systemet ändrar den tagna bilden till vektorgrafisk med hjälp av skärhuvudets kamera, på vilken laserns operatör fritt kan programmera bitar. Utöver detta kan man bilda en specifik lager kontroll med bilderna av de delskurna arken.

www.salvagninigroup.com

PERUSTELUT

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.