dimeco
Linacut Range

Kontinuerlig Dimeco LINACUT fiberlaserskärning direkt från spolen möjliggör bl.a. kapning av långa stycken, korta stycken och dessutom materialinbesparingar.

www.dimeco.com