Mobil Mark logo

Tyska mobil-mark lasermärkningssystem har utvecklats speciellt för märkning av stora eller svår flyttbara objekt samt ställen som är svåra att nå.

Med den patenterade apparaten kan man märka nästan alla metaller, plast, gummi, latex, glas, keramik och märkning är möjligt med alla bokstavs- och nummertyper, bilder och figurer, datamatriser/QR/streck m.fl. 2D – koder, logon eller övriga kundspecifika behov.

Mobil-mark kan anslutas till kundens ERP-system, varvid den kan överföra eller söka märkningsinformation därifrån under märkningsproceduren.

Användningen är enkel: Ta lasermärkningshuvudet i handen, placera den på objektet och tryck på knappen – märkningen är färdig.

www.mobil-mark.fi