Installering och skolning

FredTrain användarskolning

Fredkos servicetekniker ger, enligt kundens behov, användarskolning i den omfattning och med det innehåll som överenskommits på förhand.

Servicepaketets tidtabell:

Servicebesökets tidtabell skall fastslås 30 dagar före den önskade tidpunkten för att uppnå ömsesidig god planering.

Servicebesökets innehåll

Den tid som produktionsmaskinen behövs för serviceteknikerns bruk beror på maskinens storlek. Beställaren ser till att de användare som skall skolas deltar i skolningen hela den tid skolningen pågår. Den rekommenderade mängden deltagare för skolningen är max. tre personer.

FredStart installations- och ibruktagningstjänst

Med hjälp av installations- och ibruktagningstjänsten sker ibruktagandet av din nya maskin inom tidtabellen. Leveransens riktighet bekräftas genom testning och godkännande vid ibruktagningen och ger samtidigt möjlighet att säkra att nyttan av din maskin maximeras.

Servicepaketets tidtabell:

Fredkos servicetekniker anländer på plats enligt kontraktet och sköter vid behov om installationen, ibruktagningen och skolningen av personalen i rätt och säkert bruk av maskinen. Tidtabellen för servicebesökets fastställs på förhand för att försäkra oss om en ömsesidig bra planering.

Viktigt att notera:

Beställaren ställer vid behov en lyftanordning och assistens till Fredkos serviceteknikers förfogande.

Rapportering:

Ett skilt protokoll i två exemplar uppgörs över ibruktagandet, där eventuella observationer och brister antecknas.

PERUSTELUT

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.