Bockningsautomater

Salvagnini Bockningsautomater

Salva choose P4

Bockningsautomaten producerar färdigt bockade paneler helt automatiskt. Tack vare en fri programmering kan man producera i flexibla arbetsserier, olika bitar efter varandra, även enskilda bitar utan inställningstider. En unik MAC2.0-teknologi kompenserar variationerna i materialet under bockningsprocessen. Denna teknologi möjliggör att den första bockade biten är måttnoggrann utan svinn.

Modulerade konstruktionen gör att man kan bygga sammansättningar enligt eget behov och kombinera till olika arbetsskeden, såsom automatiserat lager, stansmaskin, laserskärning eller robotkantning. För inmatning av ark och utmatning av detaljer finns det även till hands olika automatiseringsalternativ.

Salvagninis bockningsautomat förbättrar effektiviteten, för att med en bockningsautomat kan man som tumregel göra ungefär tre till sex kantpressars arbetsmängd. Ju mer bockningsautomat används för stora ämnen och komplicerad geometri desto mindre mängd operatörer behövs jämfört med manuell kantpressteknologi. I bästa fall kan upp till ett tiotal personer allokeras till andra arbetsskeden per arbetstur. 

P1 bockningsautomat

P1 salvagnini
 • Pressbalkens och vingens rörelser i P1 bockningsautomaten är förverkligade enligt en patenterad Kinematics – lösning, som möjliggör bockningstider under 2 sekunder per kant och en mångsidig bockninsgeometri.
 • Bockningslängd och tjocklek är begränsade ända till 1250 mm och 1,25 mm.
 • Under 6 kW medelförbrukning av el förstärker miljövänligheten och effektiv energiförbrukning.

www.salvagninigroup.com

P2Lean kompakt bockningsautomat

box P2lean
 • Plåthållaren kan fritt hantera alla arkformer.
 • Salvagninis ABA- ombytessystem för verktyg är en av de snabbaste på marknaden och orsakar inga väntetider vid användning av maskinen. Tack vare en pneumatisk låsning är även systemet fullt hydraulfri.
 • Bockning av alla förskurna sidor av panelen sker helt automatiskt, endast arkens inmatning och det färdiga arbetets borttagning görs manuellt.
 • Passar utmärkt för en flexibel lean – produktion.

www.salvagninigroup.com

P4Lean bockningsautomat

slide P4Lean2520 2
 • Med CLA-SIM apparaten kan man justera bockverktygets längd bland annat för att tillverka olika slags detaljer automatiskt utan inställningstider. Denna egenskap möjliggör bearbetning av flera olika stycken utan desto större påverkan av genomgångstiden. Även för sådana produkter som till sin form är krävande.
 • Materialtjockleken för stål är 3,2 mm, 2,5 mm för rostfritt stål och upp till 4 mm för aluminium.
 • Med nya motor- och konstruktionslösningar är maskinens energiförbrukning en av de lägsta på marknaden.
 • Systemet baserar sig på den enastående Direct Drive lösningen, som är en konstruktion bestående av servoteknologi, ett servicefritt slutet omlopp och sylindern.

www.salvagninigroup.com

PERUSTELUT

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.