Salvagnini Bockningsautomater

Salva choose P4

Bockningsautomaten producerar färdigt bockade paneler helt automatiskt. Tack vare en fri programmering kan man producera i flexibla arbetsserier, olika bitar efter varandra, även enskilda bitar utan inställningstider. En unik MAC2.0-teknologi kompenserar variationerna i materialet under bockningsprocessen. Denna teknologi möjliggör att den första bockade biten är måttnoggrann utan svinn.

Modulerade konstruktionen gör att man kan bygga sammansättningar enligt eget behov och kombinera till olika arbetsskeden, såsom automatiserat lager, stansmaskin, laserskärning eller robotkantning. För inmatning av ark och utmatning av detaljer finns det även till hands olika automatiseringsalternativ.

Salvagninis bockningsautomat förbättrar effektiviteten, för att med en bockningsautomat kan man som tumregel göra ungefär tre till sex kantpressars arbetsmängd. Ju mer bockningsautomat används för stora ämnen och komplicerad geometri desto mindre mängd operatörer behövs jämfört med manuell kantpressteknologi. I bästa fall kan upp till ett tiotal personer allokeras till andra arbetsskeden per arbetstur. 

PERUSTELUT

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.