eckert logo

Med tysk-polska Eckerts patenterade kombinationsmaskin kan man med 3D-vattenskärningshuvudet skära t.ex. exacta hål, öppningar eller avfasningar i arket som skall bearbetas och på motsvarande sätt med plasmahuvudet t.ex. styckets ytterkanter eller liknande, där toleranskravet tillåter att plasmateknologi kan tillämpas. Med denna kombinationsskärning når man t.o.m. upp till 80 % snabbare produktionstider för stycken och bättre produktivet än vid bearbetning med endast vattenskärningsteknologi. 3D- vattenskärningshuvudet möjliggör mångsidigare och noggrannare skärning än vid bearbetning med endast plasmahuvud.

https://eckert-cutting.com