Fredko Group

Fredkos Representationsförsäljning

Fredko Group representerar endast tillverkare som är ledande inom sitt eget segment. Representationsförsäljningens mest betydande huvudmän är bl.a. Salvagnini inom plåtbearbetning, BLM Group inom bearbetning av rör, stänger och profiler, Ficep inom bearbetning av konstruktionsstål, samt AP&T, TTe, Zani och Stam inom press- och formgivningsautomatik.

FredBest kundservice stöder försäljningen genom att erbjuda lokala service- och reservdelstjänster.

Fredkos Historia

Den unga ingenjören Leif Fredriksson arbetade först för Enbom Verkstads Ab och därefter hos Fincoil, vilka båda verkade inom tunnplåtsbranschen. Genom dem kom Leif Fredriksson i kontakt med flere leverantörer av metallbearbetningsmaskiner. Intresset för dessa maskiner och automatiseringen av dem intresserade så mycket att tanken på att bli självständig företagare föddes. Så grundades Oy Fredko Ab i Leif Fredrikssons hem i Immersby i simbassängrummet 15.2.1974 för att enligt bolagsordningen importera, tillverka och sälja till maskin- och byggnadsbranschen hörande maskiner, maskindelar och maskinprodukter.

Leif Fredriksson

Aktieägare var Leif Fredriksson med 98 aktier, Carl-Henrik Nyberg 1 st aktie och Barbro Fredriksson 1 aktie.

I ett mycket tidigt skede började samarbetet med Hans Stork från Stockholm. Han grundade en filial i Finland Oy Stork Ab, som saluförde bl.a.Trafag termostater.

Fredkos sortiment behövde utökas och genom Stork kom dessa termostater med i produkturvalet. Det blev ett mycket intensivt samarbete. Hans Stork åkte med Leif Fredriksson till sina kontakter i Europa och till olika mässor. På så sätt kom Italien, med sina förmånliga maskiner och villiga leverantörer, att ha en stor betydelse för Fredkos framtida utveckling.

Den första av de italienska leverantörerna var Salvagnini, som kom med i bilden genom en broschyr, som Leif Fredriksson fick i handen på en mässa. Salvagninis transferlinjer med hydraulservo och CNC-styrning kom då med i urvalet, såsom de första S4 och P4  maskinerna. Salvagnini-ägaren Guido Salvagnini i sin tur introducerade Fredko till Stam/Luigi Saccà. Samarbetet med Stam har således fortsatt oavbrutet sedan 1975. Övriga italienska tillverkare i början var Cemsa, GPA, Iron mm. Ett antal år senare, 1995, även under ett Blech-mässbesök, kom Leif Fredriksson i kontakt med Ficep, tillverkaren av bearbetningsmaskiner med inriktning på konstruktionsstål i Milano.

Guido Salvagnini Leif Fredriksson

Sverige var dock det landet, som låg naturligast till att hitta kontakter i. Först med kom Bröderna Wikström i Skellefteå. De tillverkade hydrauliska stansbågar, vilka Leif Fredriksson hade köpt till Fincoil. Den första linjen under Fredkos namn byggdes tillsammans med Toolsystem/Veikko Pitkänen (Pasi Pitkänens far). Den bestod av ett GPA-matarverk och dessa stansbyglar med ett hydraulaggregat emellan. Utbudet på färdiga komponenter var mycket begränsat så det gällde att vara påhittig när linjer byggdes ihop. Därefter kom Fumex borr- och gängenheter sedan excenterpressar från Aros verken/Smålandsstenar.

Tranemo/AP&T har också varit med från början. AP&T (Automation, Pressar och Verktyg) bildades 1989 då Tranemo Hydraulmaskiner, Lagan Press och Vibab gick samman. (Tranemogrundaren Håkan Salander hann dock sälja en Tranemo linje till Fläkt/Perho innan sammarbetet med Fredko började.) Genast därefter var Fredko framme och sålde 1974 sin första Tranemo-linje till Fläkt i Åbo och den som monterade den var Sven-Arne Merkel. Han har således jobbat med Fredko från allra första början, och många sålda Tranemo-pressar har det blivit under åren t.ex. Stera, Asko.

Sortimentet utökades 1991 med Ursviken kantmaskiner och saxar samt med Pullmax maskiner t.ex. fasmaskinen X97.

Tyskland och tyska leverantörer fanns också med. Tyska Behrens var bland de första maskinerna, som såldes och samarbetet pågick länge. Tillverkaren av maskiner för spånskärande bearbetning Burkhardt+Weber hörde också till de viktigare tyska huvudmännen.

Fredko huoltoauto 1996

Deltagande i mässor var ett måste för ett nygrundat företag. Leif Fredriksson reste till Europeiska mässor, som ordnades för att plocka upp idéer till nya produkter och leverantörer. Just genom ett mässbesök blev Turkiet ett nytt land i paletten 1997 då de första Durma-kantpressarna och saxarna beställdes på Blech-97 mässan och de första leveranserna kom till Finland 9-10.1997. Året efter påbörjades samarbetet med  presstillverkarna Dirinler och Sahinler.

Litet udda produkter, som Fredko tillverkat under åren är fotfilar tillverkade för Instrumentarium med namnet Dr. Scholl. Över 100.000 st per år i flere års tid tills namnet Dr Scholl icke längre fick användas av ett annat företag. Linjen bestod av GPA-matarverk, tryckluftscylindrar, hårdmetallverktyg som gick att ställa in och så lim för hand. Leif Fredriksson byggde ihop linjen själv.

Den produkt som mannen på gatan bäst känt till är de släpvagnar och hästtrailers Fredko tillverkade. Tillverkningen överfördes sedermera på dotterföretaget Freson. Vagnarna och trailerna hade FREDKO tryckt på stänklapparna och ännu över 10 år efter de slutat tillverkas ringde kunder och frågade efter delar. Flere finns i använding fortfarande.

Andra inhemska kontakter inte att förglömma. Leif Fredriksson köpte t.ex excenterpressar av Hämeskone/Hämäläinen till Fincoil. Cirkeln slöt sig 1.7.2008 då Hämeskone införlivades med Fredko. I och med det köpet övergick ett flertal kända huvudmän till Fredko såsom t.ex. Dimeco, Ehrt, PMB, Mäder Pressen, Zopf.

Fredko toimisto

Fredko har flyttat en del sedan starten i ”simbassängrummet”. Av Sibbo kommun fick Fredko hyra ett klubbutrymme i Söderkulla Tarapottvägen under perioden 1975-1980. Ett nytt kontor började planeras 1979. Den första hallen på Sandbackavägen 8 blev färdig 1980 och då flyttade Alucrom = FSP in i halva hallen och Fredko in i den andra halvan. Den andra hallen ”Fredko-hallen” blev färdig 1982 och då flyttade Fredko dit Alucrom övertog då hela byggnaden och FSP hyr den ännu. Ett verkligt långt och gott hyresförhållande!

Paavo Rannila koncernen, senare en del av Rautaruukki, köpte in sig i Fredko och var ägare under perioden 1984-1992. De nya ägarna ville att Fredko skulle flytta in under samma tak så 1985 bar flyttlasset av till Linjevägen 5 i Vanda. Den parentesen räckte till 1992 då Leif Fredriksson köpte tillbaka Fredko 1.2.1992, som då återigen blev ett Sibbo-företag. Under parentesen var hallen uthyrd till K.Hartwall. När Fredko flyttade in på nytt var lagerhalldelen uthyrd till Tuoteteline och Grafituonti, vilka även hade en del av kontoret. Efter några år så växte Fredko så att hela byggnaden behövdes för eget behov.

Fredko 30 torvisoitto

Att själv vara med på en mässa med egen avdelning blev aktuellt 1987 och Fredko har deltagit i alla FinnTec-mässor, som ordnats sedan dess. För att visa hur viktiga kundkontakterna är så firades Fredkos 30-årsfest på den egna avdelningen under FinnTec mässan 2004 till takterna av Sibbo Hornorkester.

Konceptet att delta i mässor för att plocka upp idéer till nya produkter och leverantörer gäller fortfarande för Fredko. På senare år har flere nya leverantörer och produkter kommit med i bilden såsom t.ex. Adige, BLM, Mobil Mark, TT Engineering, Zani.

Finntec TTE Pasi Pitkänen

En annan cirkel som slutit sig är nu då representationen för Salvagninis välkända maskiner har kommit tillbaks till Fredko efter en parentes på 20 år, som uppstod då Salvagnini själva ville handha marknadsföringen i länderna i sin egen regi. Fredkos Jukka Majuri övergick då till dem för att sköta Finland.

Euro Blech Munchener Halle 80 luku

Förutom att vara mån om sina kunder har Fredko varit mån om sin personal och under Leif Fredriksson vägledning har många anställda blivit självständiga framgångsrika företagare som t.ex. Tapani Laaksonen/Tarkkuuskoneet. För att visa sin uppskattning av sin kunniga personal, så har det inte bara varit vardagsslit utan julfester har firats, i början tillsammans med firman Storks personal och senare på ett tiotal olika platser i Helsingfors, Sibbo, Vanda och Borgå, från Nevas Gård till Haiko Gård.

Ett tecken på att personalen trivts med Fredko är att de blivit firman trogen i tiotal år och velat vara med och arbeta för Fredko ännu efter sin pensionering.

Jonas Fredriksson

Konceptet för framtiden är det samma som för 40 år sedan dvs. goda kontakter som skapas under mäss- och kundbesök. Utan goda kunders och huvudmäns stöd, skulle denna 40-åriga vandring icke varit möjlig. Vi strävar till att även i fortsättningen vara med i tiden och betjäna våra kunder lika väl som tidigare genom att erbjuda dem konkurrenskraftiga och effektiva maskiner.

Juhlavieraat  Fredko

Idag 2.10.2014 firar vi våra 40 år under ledning av vår verkställande direktör Pasi Pitkänen, tillsammans med kunder, leverantörer, gamla kundkontakter och nuvarande personal samt personal från tidigare år.

Hämeskone Import

Fredko Group har redan i över 45 år varit en sakkunnig partner för finsk metallindustri. Vi erbjuder lösningar för skärande, förändrande och formgivande bearbetningsmaskiner. Vi hjälper våra kunder att hitta de bästa lösningarna inom produktionsteknologi. Huvudmännen vi representerar är specialister på sitt tillverkningsområde och deras maskiner är uppskattade runt om i världen.

FredBest-service täcker maskinernas alla brukningsskeden: från en reservdelsleverans till maskinutrustning för en hel fabrik, från ibruktagning till årsservice-program. En kunnig och motiverad personal är den viktigaste resursen i vår kundservice.

Våra servicelöften

Fredko Group lovar:

– att utmana sig själv och sina partners i att producera bättre service- och maskinlösningar.

– att ha som målsättning framgång för både kund och huvudman med delat gott ekonomiskt resultat

– att lyssna förebyggande på kundernas behov, hålla kontakt regelbundet och svara uppbyggande på utmaningar

– att garantera kundtillfredställelse och kvalitet på service med sporrande och öppet teamarbete

– att ha det inre företagandet i en central roll av serviceerfarenheten, vilket möjliggör djupa relationer med både kunder och huvudmän

Kontakta oss ifall du vill ha en partner som också kan lyssna.

PERUSTELUT

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.