Taivutusautomaatit

Salvagnini taivutusautomaattit

Salva choose P4

Taivutusautomaatti tuottaa valmiiksi taivutettuja paneeleja täysin automaattisesti, vapaan ohjelmoinnin ansiosta  joustavina työsarjoina – erilaisia kappaleita peräkkäin, myös yksittäiskappaleita ilman asetusaikoja. Materiaaliominaisuuksien vaihtelua taivutusprosessin aikana kompensoi ainutlaatuinen MAC3.0-teknologia, jonka avulla ensimmäinen taivutettu kappale on mittatarkka ilman hukkaa.

Modulaarisen rakenteen ansioista voidaan rakentaa tarpeen mukaisia kokoonpanoja sekä yhdistää eri työvaiheisiin, kuten automaattivarastoon, lävistyskeskukseen, laserleikkaukseen tai robottisärmäykseen. Arkin panostukseen ja kappaleen poistoon saatavilla myös erilaisia automatisointivaihtoehtoja.

Salvagninin taivutusautomaatti parantaa tehokkuutta, koska yhdellä taivutusautomaatilla voidaan tehdä nyrkkisääntönä noin kolmen-kuuden särmäyskoneen työmäärän. Mitä suurempien aihioiden ja monimutkaisempien geometrioiden tekemiseen käytetään taivutusautomaattia, sitä pienempi on tarvittavien operaattoreiden määrä manuaaliseen särmäysteknologiaan verrattuna, parhaimmillaan jopa kymmenkunta tekijää voidaan kohdistaa muihin työvaiheisiin per työvuoro.

P1 taivutusautomaatti

salvagnini
P1 salvagnini
 • P1 taivutusautomaatin paininkalupalkin ja siiven liikkeet ovat toteutettu patentoidulla Kinematics -ratkaisulla, jolla saavutetaan alle 2 sekunnin taivutusaikoja per kantti sekä monipuolisia taivutusgeometrioita.
 • taivutuspituus ja paksuus, jotka on rajattu 1250 mm ja 1,25 mm asti.
 • ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden vahvistaa mitattu, alle 6 kW sähkön keskikulutus.

www.salvagninigroup.com

P2Lean taivutusautomaatti

salvagnini
box P2lean
 • Levynpitopihti pystyy käsittelemään vapaasti kaikkia arkkimuotoja.
 • Salvagnini ABA- työkaluvaihtojärjestelmä on markkinoiden nopein eikä aiheuta mitään odotusaikoja koneen käytössä sekä pneumaattisen lukituksen ansiosta se on myös ainoa täysin hydrauliikkavapaa järjestelmä.
 • Taivuttaa täysin automaattisesti kaikki esileikatut paneelin sivut, vain arkin panostus ja valmiin kappaleen poisto manuaalisesti.
 • Sopii erinomaisesti joustavaan Lean- tuotantoon.

P2Lean taivutusautomaatti taivuta- ja leikkaa optiolla (Option Cut)

Salvganini P2 Lean Ergo Cut

Salvagninin P2Lean taivutusautomaatti on entistä ergonomisempi aihion panostuksessa ja poistossa sekä nyt saatavissa myös taivuta- ja leikkaa (Option Cut) -ominaisuudella, jota on menestyksellä käytetty suuremmissa taivutusautomaateissa. Taivuta ja leikkaa (Option Cut) on tarjolla niin ikään pienimpään P4L-2116 -malliin.

P1/P2Lean P-Robot

P Robot

P1 ja P2 taivutusautomaatit voidaan varustaa uudella P-Robot kappaleenkäsittelysolulla. Yksittäiskappaleet tai piensarjat operaattori ajaa käsin panostaen ja poistaen kerta-ajolla mittatarkasti älykkäällä MAC 3.0 korjauksella materiaaliominaisuuksien mukaan. Miehittämättömään sarja-ajoon käytetään suoraan kappaleohjelmoinnin yhteydessä määriteltyä robottipanostusta ja -purkua. Lisäksi voidaan käyttää yhdistelmäajotapoja eli esim. operaattori panostaa ja robotti purkaa tai päinvastoin.

www.salvagninigroup.com

P4Lean taivutusautomaatti

salvagnini
slide P4Lean2520 2
 • CLA-SIM -laitteella voidaan palaterän pituutta säätää mm. erilaisten lipareiden tekoon automaattisesti ilman asetusaikoja. Tämä ominaisuus mahdollistaa lisää erilaisten, myös muodoiltaan vaativien, kappaleiden käsittelyn perätysten ilman vaikutusta läpimenoaikaan.
 • Käsiteltävät materiaalivahvuudet ovat teräksellä 3,2 mm, ruostumattomalla teräksellä 2,5 mm ja alumiinilla 4 mm saakka.
 • Uusien moottori- ja rakenneratkaisujen myötä koneen energiankulutus on markkinoiden alhaisimpia.
 • Järjestelmän taustalla on ainutlaatuinen Direct Drive-ratkaisu, joka on servoteknologian ja huoltovapaan suljetun kierron sekä sylinterin muodostama rakenne.

www.salvagninigroup.com

MAC 3.0 mittaa ja korjaa taivutussyklin aikana

Salva Cut

Salvagninin patentoima MAC 3.0 (Material Adaptive Correction) mittaa ja korjaa taivutussyklin aikana entistä laajemman materiaalin pintajäykkyyspoikkeaman sekä tekee esim. suurten radius- taivutusten mittakorjaukset. Kun nämä ominaisuudet yhdistetään taivutusautomaattien Taivuta ja Leikkaa (Cut Option) optioon, toteutuu entistä moninaisempi Lean -tuotantosolu, jossa tehdään leikkaus- ja taivutusprosessit mittatarkasti juuri oikeaan aikaan kerta-ajolla.

StreamBend.Auto toimisto-ohjelmointiohjelmalla saadaan tehtyä suoraan 3D- malleista automaattisesti täysin optimoituja taivutusohjelmia. 

www.salvagninigroup.com