Kone- ja laiteratkaisut

Kuitu­laser­teknologia

Leik­kaukseen, hitsauk­seen ja merkkau­kseen

Plasma-, kaasu- ja vesi­leikkaus

Paksuille tai isoille levymateriaaleille, varusteluosille ja haurauden materiaalien työstöön