MAC 3.0 mittaa ja korjaa taivutussyklin aikana

Salva Cut

Salvagninin patentoima MAC 3.0 (Material Adaptive Correction) mittaa ja korjaa taivutussyklin aikana entistä laajemman materiaalin pintajäykkyyspoikkeaman sekä tekee esim. suurten radius- taivutusten mittakorjaukset. Kun nämä ominaisuudet yhdistetään taivutusautomaattien Taivuta ja Leikkaa (Cut Option) optioon, toteutuu entistä moninaisempi Lean -tuotantosolu, jossa tehdään leikkaus- ja taivutusprosessit mittatarkasti juuri oikeaan aikaan kerta-ajolla.

StreamBend.Auto toimisto-ohjelmointiohjelmalla saadaan tehtyä suoraan 3D- malleista automaattisesti täysin optimoituja taivutusohjelmia. 

www.salvagninigroup.com