Salvagninin P4Lean-2520 Treston Groupille

Teollisuuden ohutlevykalusteiden valmistaja Treston

Treston -konsernilla on pitkä historia ammattilaiskalusteiden suunnittelijana ja valmistajana sekä yli kolmen vuosikymmenen kokemus ergonomisten työpisteiden kehittämisestä. Pääkonttori sijaitsee Turussa sekä suunnittelu- ja tuotantoyksikkömme sijaitsevat Turussa, Vantaalla ja Jyväskylässä. 

Treston on kansainvälinen työympäristöjen varustaja, joka tuottaa kalusteita teollisuuden ja muiden teknisten ympäristöjen tarpeisiin. Tavoite on kasvaa kannattavasti johtavaksi toimijaksi Pohjoismaissa sekä merkittäväksi Euroopassa. Jatkuva toiminnan parantaminen, henkilöstön kehittäminen sekä vastuullinen ympäristö- ja laatutyö sekä kohdistettu tuotetarjonta ja laaja jakeluverkosto tähtäävät kasvutavoitteita tukeviin pitkiin asiakassuhteisiin.

Automaattinen Lean- taivutussolu

Treston ABA

Uusimpia laiteinvestointeja Jyväskylän tehtaalle on Salvagninin P4Lean-2520 mallinen taivutusautomaatti, joka on uuden hydraulikoneettoman P4Lean tuoteperheen 200 mm kanttikorkeuden kokoluokassa ensimmäinen toimitus Suomeen. Taivutusautomaattisolu on varustettu modulaarisella MC30 -panostuslaitteella, jonka kyseinen versio pystyy panostamaan kuudelta eri eurolavapaikalta leikattuja aihioita tilausohjautuvasti taivutukseen. Lisäksi taivutusautomaatin poistopäähän on manuaalisen poistopöydän rinnalle integroitu Yaskawan toimittama robottipinonta -ja kappaleenkäsittelyasema, jonka avulla erilaiset taivutetut tuotteet siirretään joko hitsaukseen tai yhdeksään eri pinoon eurolavapaikoille valmiina siirrettäväksi seuraaviin työvaiheisiin.

Materiaaliriippumaton läpivirtaus

Trestonin Jyväskylän tehtaalla tuotetaan lävistettyjä ja leikattuja aihioita usealla eri lävistys- ja leikkuusolulla. Nestaukset tehdään minimoimalla hukkamateriaalia, joten kappaleet sijoitetaan levyarkkiin vapaasti eri suuntiin huomioimatta valssaussuuntia. Näin ollen prosessin seuraavassa työvaiheessa eli taivutuksessa pitää olla menetelmiä, joilla varmistetaan leikattujen aihioiden vaihtelevat pintajäykkyydet johtuen eri valssaussuunnista, materiaalityypeistä, paksuuksista jne. Salvagninin patentoima taivutusautomaatin MAC- ominaisuus (Material Adaptive Compensation) mittaa jokaisen aihion taivutussyklin aikana näistä materiaalin erilaisuuksista johtuvaa takaisinjouston muutosta ja korjaa kulman kerralla oikeaksi, joten tehtaan laadunvarmistusta on rakennettuna myös itse taivutusprosessin sisällä.

Monipuolisempia taivutusgeometrioita

Investointiprojektin yksi tärkeimpiä lähtökohtia oli saavuttaa myös uudentyyppisiä mahdollisuuksia taivutusgeometrioissa niin kanttimuotojen kuin kappaleen dimensioiden saralla. Trestonille kriittisiä geometrioita on mm. suljetut muodot, joiden tekemiseen valikoitu ns. Wheel- teknologia. Tällainen taivutusautomaatin painintyökalujen rungon yhteyteen integroitu RSU- kelkka pyörötyökalulla varustettuna kevetään suljetun kanttigeometrian ulkosärmää ja mahdollistaa todella tiukan suljetun muodon. Hankintaprosessin alkuvaiheessa sekä toimitusvaiheessa tehtiin käynti myös Salvagninin Itävallan tehtaalle, jossa testattiin ja hyväksyttiin taivutusgeometrioiden laatu ja tarkkuus.

Treston testaus

Salvagninin Itävallan tehtaalla koeajossa kuvassa oikealta Trestonin Janne Kuivalainen, Mikko Ahonen ja Antero Hakala sekä Fredkon Pasi Pitkänen.

Hitsaus- tai lukituslipareiden sekä muiden epäjatkuvien särmien tekemiseksi taivutusautomaatti varustettiin Salvagninin patentoimalla CLA-SIM -palateräratkaisulla. Palaterän pituus säätyy ohjelmallisesti 122,8 mm pituudesta 1060 mm pituuteen 10,2 mm askelmin. Näin taivutussolun läpi voidaan ajaa ilman asetusaikoja erilaisia lipareita vain ohjelmallisin muutoksin, jotka voidaan tehdä myös toimisto-ohjelmiston avulla kappaleohjelmoinnin yhteydessä.

Treston CLA

Miehittämätön ajo

Lävistyksen ja leikkauksen jälkeen aihiot niputetaan eurolavoille monin eri optimoiduin tavoin Jyväskylän toimipisteessä. Tilausten mukaisesti ohjataan lavoilla olevat leikatut aihiot taivutussoluun. Taivutussolun MC30- panostuslaitteessa on kuusi eurolavapaikkaa, johon voidaan vapaasti lavalla olevan aihionipun todellisten X, Y, ja Z- koordinaattinen mukaisesti ohjelmoida panostus taivutusautomaattiin. Niin lavojen lastaus kuin nippujen paikkaohjelmointi voidaan tehdä solun käydessä, kun panostuspöytä ajetaan työskentelyalueelta panostuspaikalle. Itse panostuslaite voi kääntää kappaleen panostus- ja paikoitussuuntaa niputus suuntaan verrattuna vapaasti 360 astetta kääntyvän akselinsa ansiosta.

Treston MC 30

Solun poistopäässä on taivutusautomaattiin integroitu Yaskawan niputusrobotti, joka kykenee niputtamaan yhdeksälle eri lavapaikalle sekä siirtämään taivutetut tuotteet hitsaukseen. Niputusrobotin työalueen turva-alue on sektoroitu niin, että valmiita lavoja voidaan poistaa robotin niputtaessa toista lavapaikkaa.

Treston Robotti

Miehittämättömässä ajossa solu voi lähettää esim. mobiiliaplikaation välityksellä statustietoa tilatun taivutusprosessin etenemisestä operaattorin kännykkään. Etädiagnostiikkaa internetin yli käytetään niin ylläpito- kuin huoltoyhteyksissä sekä paikallisen asiakaspalvelun kuin tehtaan toimesta. Etäyhteyttä Trestonilla voidaan hyödyntää maailman suurimman taivutusautomaattitehtaan yli 3000 toimitetun koneen kokemuksen kautta kertynyttä mittavaa Itävallan tuotekehitysosaston sovellusosaamistietopankkia esim. uusien tuotteiden kehityksessä.