Mittametallilla käytössä Adige LTFiber putkikuitulaser

BLM Group toimitti lokakuussa 2013 heinolaiselle Mittametalli Oy:lle Adige LT Fiber kuitulaserinputkien, profiilien, tankojen ja lattojen laserleikkaukseen. Putkikuitulaser on Suomen markkinoiden ensimmäinen. Laserin merkittäviä kilpailuetuja ovat energiatehokkuuden, alhaistenylläpitokustannusten, monipuolisten leikkausmateriaalien ja leikkuunopeiden lisäksi uusiohjelmistoyhteys BLM:n putkentaivuttimien kanssa. Tämä mahdollistaa ainutlaatuisenkokonaispalvelun tarjoamisen putkentyöstöön yhteistyössä lahtelaisen Metallituote SummanenOy:n kanssa, jolla on käytössä BLM:n E-Turn 42 putkentaivutin. Ratkaisuntarjoajana paketissa ontoiminut Fredko Oy Ab, joka hoitaa myös paikallisen asiakaspalvelutuen.

Adige LT Fiber putkilaserissa käytetään johtavan resonaattorivalmistajan IPG:n 2 kW:nkuitulaserlähdettä. Kuitulaserin energiatarve ja ylläpitokustannukset ovat alle puolet vastaavanCO2 laseriin nähden. Myös leikkuuajat ovat kymmeniä prosentteja nopeampia. Näin ollenkokonaiskustannukset ja kappaleiden yksikköhinnat jäävät huomattavasti alhaisemmiksi.Kuitulaserilla onnistuu niin terästen kuin alumiinin, kuparin ja messingin laserleikkaus. Kun nämä kuitulaserin ominaisuudet yhdistetään edelläkävijä BLM Groupin ohjelmisto-osaamiseen,automaattiseen ohjelmisto yhteyteen B-Right leikkauksen ja taivutuksen välillä, voidaan puhua ainutlaatuisesta kokonaisratkaisusta.

Noin vuosi aikaisemmin Metallituote Summanen Oy:lle toimitetussa E-Turn 42 putkentaivuttimessa onintegroitu 3D-putkenmittauslaite, joka varmistaa taivutuksen mittatarkkuuden ja korjaa ohjelmaahalutunlaiseksi mittaustulosten perusteella venymien ja takaisinjoustojen osalta. Nyt uusi B-Rightohjelmaominaisuus mahdollistaa valmiiksi rei`itetyn putken taivuttamisen niin, että reikien paikoissaon mittatarkasti huomioitu putken taivutusmuutokset jo etukäteen ohjelmistoyhteyden kautta.Käytännössä tämä mahdollistaa nopean ja laadukkaan putkentyöstöprosessin, jossa joensimmäinen tuotantokappale on mittatarkka niin esileikattujen reikien kuin taivutuksen osalta.Tällainen putkentyöstön yhtenäisohjelmisto valjastaa automaation edut myös piensarjoihin ilman,että fyysisesti leikkaus ja taivutus pitäisi tehdä saman katon alla, kuten Mittametallin ja Summasen yhteistyö osoittaa. Mittametalli ja Summanen hakevat yhteistyöllä ja alansa viimeisimmällä teknologialla merkittäviäuusia päänavauksia putkentyöstöön. Kokonaisratkaisu mahdollistaa kilpailukykyisen leikkaus- jakokonaisputkentyöstöpalvelun tarjoamisen asiakkaille

.Fredko Oy Ab pyrkii jatkossakin tuomaan asiakkailleen ratkaisutarjonnallaan uusia päänavauksiaSuomen markkinoille niin putken- kuin muun ohutlevytyöstön sektoreilla. Tärkeässä roolissa tässäon Fredkon asiakaspalvelun paikallinen tuki, joka uusien huolto-ohjelmiensa kautta pitää koneidenkäyttöasteen korkealla sekä kunnossapitokustannukset kohtuullisina.

Lisätiedot: Mittametalli Oy, Tj. Jari Kolehmainen puh. 040 501 4060, Metallituote Summanen Oy:Tj. Tanja Lundén, puh. 040 588 4114, Fredko Oy Ab: Tj. Pasi Pitkänen, puh. 010 839 1221