Fredko Groupin Tietosuojaseloste

Uusi EU-direktiivin mukainen tietosuoja (GDPR) on astunut voimaan, joten voit tutustua Fredko Groupin tietosuojaselosteeseen alla:

1. Rekisterin ylläpitäjä

Fredko Group valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.

Yrityksen tiedot:
Fredko Oy Ab
Hiekkamäentie 8 A
01150 Söderkulla
Ly tunnus: 2229378-0

2. Rekisterisasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Toimitusjohtaja Pasi Pitkänen, pasi.pitkanen@fredko.com

3. Rekisterin nimi

Fredko asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka muodostuu asiakassuhteesta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, tilauksien hallinta ja käsittely sekä markkinointi. Asiakkaan tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Mitä tietoja keräämme ?

Keräämme seuraavia henkilötietoja:

  • Yritys tai organisaatio
  • Henkilön nimi ja asema
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Asiakassuhteen historia, kuten yhteydenotot, tapaamiset, kyselyt, tarjoukset ja toimenpiteet.
  • IP-osoite
  • Toimitetun koneen tai laitteen sarjanumero sekä huoltohistoria.

6. Säännömukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä ja verkkosivuilta tulleista kyselyviesteistä. Tallennamme asiakkaiden tietoja myös sähköpostitse, puhelimitse, messukontaktoinnista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas toimii itse suorana tietolähteenä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Fredko Oy Ab:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. 

8. Rekisterin tietosuojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

9. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaallamme on oikeus saada kopio omista henkilötiedoista, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Asiakkaallamme on myöskin oikeus pyytää meitä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan. Asiakkaallamme on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen: sales@fredko.com.
Asiakkaallamme on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:
Oikeutetun edun varmennuksen aikana
Virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana
Asiakkaallamme on myöskin oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopiot henkilötiedoista, joita olemme keränneet.

10. Tietoturva

Fredko Groupin verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

11. Evästeet

Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä.
Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Google Analyticsin ja Campaignor suoramarkkinoinnin seurannan. Näiden tietojen avulla pyrimme parantamaan verkkosivustoamme ja kohdentamaan markkinointia onnistuneemmin. Evästeet voi ottaa pois käytöstä oman selaimesi asetuksista, jolloin käyntiäsi verkkosivustollamme ei voi seurata.