linkedin 25EuroBLECH messuilla laaja kattaus uutuuk­sia Fredkon pää­miehiltä

Maailman merkittävin ohutlevytyöstön kansainvälinen messu EuroBLECH järjesttiin neljän vuoden odotuksen jälkeen taas 25.-28.10. Hannoverissa. Fredkon päämiehet toivat laajalla rintamalla uutuuksiaan ja tarjontaansa esille, joita olemme listanneet alla. 

Salvagninin osastolla D94 hallissa 11 on esillä miltei kaikki eri teknologiaratkaisut ja pääpaino on älykkään, digitalisoidun ja energiatehokkaan Lean tuotannon ratkaisuissa.

AJS- järjestelmä (Automatic-Job-Shops) S1/P4Lean/B3 Au-To

Salvagninin osastolla oli ensi­esitte­lyssä AJS- järjes­telmä (Automatic Job Shop), jossa S1 lävistys- ja kuitu­laser­leikkaus­yhdistel­mäkone uusilla kappa­leen­käsittely­ratkai­suilla on inte­groitu P4L- taivutus­automaat­tiin sisäl­täen mm. Tai­vuta ja leikkaa ominai­suuden. Järjes­telmä täy­dentyi yhteen­toimi­valla B3 Au-To hybridi­särmä­rillä, jossa oli auto­maattinen työ­kalun­vaihto ja -säätö. 

S1 Lävistys- ja kuitu­laser­leikkaus­yhdistel­mäkone

Salvagnini S1 TML

S1 kombikone on suunniteltu kustannustehokkaaseen paineilmakuitulaserleikkaukseen pohjautuen, minkä mahdollistaa patentoitu Dry Cooling leikkuupää sekä paineennostin ja suodatinjärjestelmä vakiovarusteena. Työkaluja käytetään pääsääntöisesti muovauksiin ja vetoihin sekä tarvittaessa lävistyksiin esim. klustereilla. Patentoidun SPD hybridivoimantuoton kanssa keskimääräinen kulutus on vain 8,5 kW. Uutuutena oli esittelyssä uusi TML kaksoismanipulaattori kappaleiden irrotukseen ja niputukseen. Ainutlaatuista on myös erillinen kuusikarainen kierteitysyksikkö, joka käyttää vakio muovaavia kierteitystyökaluja.

S1 kierteytys

P4Lean taivutusautomaatti

Maailman suurin taivutusautomaattien valmistaja esitteli P4Lean taivutussolussa Taivuta ja leikkaa ominaisuutta, jolla tehdään moninaisia profiileja suoraan 3D malleista ohjelmoituna StreamBend toimisto-ohjelmointiohjelmistolla. 

 Salvagnini multiple profiles

B3 Au-To hybridisärmäri

B3 170 4250 AU TO

AJS- järjes­telmä täy­dentyi osastolla taivutusautomaatin kanssa yhteen­toimi­valla B3 Au-To hybridi­särmä­rillä, jossa auto­maattinen työ­kalun­vaihto ja -pituudensäätö. Taivutusautomaatille liian korkeat tai kapeat kappaleiden geometriat ohjelmoidaan StreamFormer toimisto-ohjelmalla sekä viimeistellään B3 hybridisärmärillä taivutussolussa ohjelmien latautuessa automaattisesti koneiden välillä.  

 P1/P2Lean P-Robot

P Robot

P1, P2 tai P4 taivutusautomaatit voidaan varustaa uudella P-Robot kappaleenkäsittelysolulla. Messuilla oli esillä P1Lean P-Robot versio sekä stand alone P2lean taivutusautomaatti. Yksittäiskappaleet tai piensarjat operaattori ajaa käsin panostaen ja poistaen kerta-ajolla mittatarkasti älykkäällä MAC 3.0 korjauksella materiaaliominaisuuksien mukaan. Miehittämättömään sarja-ajoon käytetään suoraan kappaleohjelmoinnin yhteydessä määriteltyä robottipanostusta ja -purkua. Lisäksi voidaan käyttää yhdistelmäajotapoja eli esim. operaattori panostaa ja robotti purkaa tai päinvastoin.

Automatisoitu L5 kuitulasersolu

 Salvagnini L5 LTWS MCU

Uutuutena käytössä oli 8 kW:n resonaattori 50 micronin kuitukaapelilla, joka mahdollistaa entistä nopeammin paksumman materiaalin leikkaamisen paineilmalla 5G:n kiihtyvyydet lyhyellä etäisyydellä saavuttavalla Compass rakenteella. Samalla lanseerattiin patentoitu, energiaa säästävä AVC (Advanced Vacuum Control) teknologia MCu kappaleen irrotus- ja niputuslaitteessa, jonka avulla manipulaattori voi käsitellä useita kappaleita (Full Multigripping) kerrallaan vähentäen läpimenoaikaa.

Kuitulaserhitsaus, -merkkaus, -leikkaus ja puhdistus 

Laserisse standart cell

Ainutlaatuinen historia laserteknologian käyttäjästä konevalmistajaksi tekee turkkilaisesta Laser Issestä kilpailukykyisen kuitulasertoimittajan niin hitsaukseen, leikkaukseen, merkkaukseen kuin puhdistukseenkin. Osastolla ratkaisuja löytyi käsikäyttöisistä laitteista robotisoituihin soluihin.

EHRT Flexload

Latan lävistyksen ja taivutuksen markkinajohtaja, saksalainen EHRT lanseerasi EuroBLECH messuilla uuden kompaktin FlexLoad panostuslaitteen.

servopress transfer traditional low

Ruotsalainen AP&T esitteli mm. uusia sovelluskohteita servohydrauliselle ratkaisulleen muovauspuristimiin, joissa yhdistyvät energiatehokkuus, nopeus ja helppo ylläpito sekä muuta puristin- ja automaatiotarjontaansa. 

Zani servo press 400 ton

Italialainen mekaanisten puristimien valmistaja Zani esitteli mm. servomekaanista ratkaisuaan.

 

Dimeco PFL

Ranskalaisella Dimecolla oli esillä osastoillaan mm. puristinsyöttö- sekä profilointilinja. Erillisellä Rotobloc osastolla oli näytteillä kelojen ja puristintyökalujen käsittelylaitteita.

Eckert Onyx Tlo

Saksalais-puolalainen Eckert toi näytteille vesi- ja plasmaleikkuun yhdistelmäkoneensa Opalin sekä Onyx plasmaleikkurin.

Haco tsx 2

Belgialaisen Hacon tarjontaan kuuluu hydrauliset särmäyspuristimet ja leikkurit, levytyökeskukset sekä monitoimikoneet ja niiden työkalut rakenneteräkselle. 

Uzma CAP S

Turkkilainen päämiehemme tarjosi levyntyöstöön hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia hydraulisia särmäreitä ja leikkureita.

xb machine web

Saksalaisen Biegemasterin kanttikone oli nähtävissä osastolla.

 LT 360

Italialainen BLM Group lanseerasi messuilla uuden LS7 levylasertuoteperheen kuituputkilasereiden ja yhdistelmäkoneiden rinnalle, joka oli koettava paikanpäällä. Näytteillä oli myös LT8 putkikuitulaser, jossa integroituna pora- sekä kierteitysyksikköä sekä 5D kuitulaser LT360 syvävedettyjen tuotteiden reunanleikkaukseen.

 

Dirinler servo press

Turkkilaisen puristinvalmistaja Dirinlerin valikoimasta löytyi sekä epäkesko- että hydraulipuristimet, niin C-runkoiset kuin nelipilariset. Myös servomekaaninen puristin löytyy tarjonnasta. 

MG_2_roll_09-550x550.jpg

Italialaisella valmistajalla oli laaja tarjonta mm. kaksi-, kolme- ja nelitelaisia levymankeleita sekä muotorautamankeleita. 

 g 1

Yksi pitkäaikaisimmista päämiehistämme, italialainen Stam, valmistaa mm. korkealaatuisia rullamuovaus- ja arkituslinjoja.

sahinler hpk 80

Turkkilaiselta päämieheltämme Sahinlerilta löytyi laaja valikoima mm. muotorauta- ja levymankeleita sekä puristimia.

tte kuituhitsaus

Automatisoidun kuitulaserhitsauksen edelläkävijä on italialainen päämiehemme TTengineering. 

Ficep Valiant

Maailman johtava rakenneteräksen työstökoneiden valmistaja, italialainen Ficep, esitteli tarjontaansa profiilien pora-sahalinjoista sekä levyjen viisteplasmaleikkauksen, jyrsinnän, porauksen ja kierteityksen eri ratkaisuista.

Matrix MGM150A

Salvagninin omistama Matrix esitteli messuilla Thick turret työkaluja ja teroituskonetta.

 

EAE arkitus

Turkkilainen EAE Machinery valmistaa erinomaisen hinta-laatu suhteen arkitus- ja profilointilinjoja.

logo gimec trasparente blu

Gimec European

Kokenut, vuonna 1986 perustettu Gimec, on italialainen särmäystyökalujen valmistaja, jonka tarjonnassa oli saatavilla työkalut kaikkien eri särmäyspuristinvalmistajien kiinnityksillä.