linkedin 25Merry Christmas and a Happy New Year 2023!

God Jul och Gott Nytt År 2023!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2023!

Jouluna 2022 tuemme Pelastakaa Lasten kotimaan työtä. Joululahjoitusten turvin ehkäistään syrjäytymistä ja autetaan kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä.

Julen 2022 stöder vi Rädda Barnen. Med insamlade medlen förhindrar man utstötning samt hjälper mindre bemedlade barnfamiljer i Finland.

We support Save the Children during Christmas 2022. Save the Children uses the donation to prevent social exclusion and helps poor families in Finland.

EuroBLECH messuilla laaja kattaus uutuuk­sia Fredkon pää­miehiltä

Maailman merkittävin ohutlevytyöstön kansainvälinen messu EuroBLECH järjesttiin neljän vuoden odotuksen jälkeen taas 25.-28.10. Hannoverissa. Fredkon päämiehet toivat laajalla rintamalla uutuuksiaan ja tarjontaansa esille, joita olemme listanneet alla. 

Salvagninin osastolla D94 hallissa 11 on esillä miltei kaikki eri teknologiaratkaisut ja pääpaino on älykkään, digitalisoidun ja energiatehokkaan Lean tuotannon ratkaisuissa.

AJS- järjestelmä (Automatic-Job-Shops) S1/P4Lean/B3 Au-To

Salvagninin osastolla oli ensi­esitte­lyssä AJS- järjes­telmä (Automatic Job Shop), jossa S1 lävistys- ja kuitu­laser­leikkaus­yhdistel­mäkone uusilla kappa­leen­käsittely­ratkai­suilla on inte­groitu P4L- taivutus­automaat­tiin sisäl­täen mm. Tai­vuta ja leikkaa ominai­suuden. Järjes­telmä täy­dentyi yhteen­toimi­valla B3 Au-To hybridi­särmä­rillä, jossa oli auto­maattinen työ­kalun­vaihto ja -säätö. 

S1 Lävistys- ja kuitu­laser­leikkaus­yhdistel­mäkone

Salvagnini S1 TML

S1 kombikone on suunniteltu kustannustehokkaaseen paineilmakuitulaserleikkaukseen pohjautuen, minkä mahdollistaa patentoitu Dry Cooling leikkuupää sekä paineennostin ja suodatinjärjestelmä vakiovarusteena. Työkaluja käytetään pääsääntöisesti muovauksiin ja vetoihin sekä tarvittaessa lävistyksiin esim. klustereilla. Patentoidun SPD hybridivoimantuoton kanssa keskimääräinen kulutus on vain 8,5 kW. Uutuutena oli esittelyssä uusi TML kaksoismanipulaattori kappaleiden irrotukseen ja niputukseen. Ainutlaatuista on myös erillinen kuusikarainen kierteitysyksikkö, joka käyttää vakio muovaavia kierteitystyökaluja.

S1 kierteytys

P4Lean taivutusautomaatti

Maailman suurin taivutusautomaattien valmistaja esitteli P4Lean taivutussolussa Taivuta ja leikkaa ominaisuutta, jolla tehdään moninaisia profiileja suoraan 3D malleista ohjelmoituna StreamBend toimisto-ohjelmointiohjelmistolla. 

 Salvagnini multiple profiles

B3 Au-To hybridisärmäri

B3 170 4250 AU TO

AJS- järjes­telmä täy­dentyi osastolla taivutusautomaatin kanssa yhteen­toimi­valla B3 Au-To hybridi­särmä­rillä, jossa auto­maattinen työ­kalun­vaihto ja -pituudensäätö. Taivutusautomaatille liian korkeat tai kapeat kappaleiden geometriat ohjelmoidaan StreamFormer toimisto-ohjelmalla sekä viimeistellään B3 hybridisärmärillä taivutussolussa ohjelmien latautuessa automaattisesti koneiden välillä.  

 P1/P2Lean P-Robot

P Robot

P1, P2 tai P4 taivutusautomaatit voidaan varustaa uudella P-Robot kappaleenkäsittelysolulla. Messuilla oli esillä P1Lean P-Robot versio sekä stand alone P2lean taivutusautomaatti. Yksittäiskappaleet tai piensarjat operaattori ajaa käsin panostaen ja poistaen kerta-ajolla mittatarkasti älykkäällä MAC 3.0 korjauksella materiaaliominaisuuksien mukaan. Miehittämättömään sarja-ajoon käytetään suoraan kappaleohjelmoinnin yhteydessä määriteltyä robottipanostusta ja -purkua. Lisäksi voidaan käyttää yhdistelmäajotapoja eli esim. operaattori panostaa ja robotti purkaa tai päinvastoin.

Automatisoitu L5 kuitulasersolu

 Salvagnini L5 LTWS MCU

Uutuutena käytössä oli 8 kW:n resonaattori 50 micronin kuitukaapelilla, joka mahdollistaa entistä nopeammin paksumman materiaalin leikkaamisen paineilmalla 5G:n kiihtyvyydet lyhyellä etäisyydellä saavuttavalla Compass rakenteella. Samalla lanseerattiin patentoitu, energiaa säästävä AVC (Advanced Vacuum Control) teknologia MCu kappaleen irrotus- ja niputuslaitteessa, jonka avulla manipulaattori voi käsitellä useita kappaleita (Full Multigripping) kerrallaan vähentäen läpimenoaikaa.

Kuitulaserhitsaus, -merkkaus, -leikkaus ja puhdistus 

Laserisse standart cell

Ainutlaatuinen historia laserteknologian käyttäjästä konevalmistajaksi tekee turkkilaisesta Laser Issestä kilpailukykyisen kuitulasertoimittajan niin hitsaukseen, leikkaukseen, merkkaukseen kuin puhdistukseenkin. Osastolla ratkaisuja löytyi käsikäyttöisistä laitteista robotisoituihin soluihin.

EHRT Flexload

Latan lävistyksen ja taivutuksen markkinajohtaja, saksalainen EHRT lanseerasi EuroBLECH messuilla uuden kompaktin FlexLoad panostuslaitteen.

servopress transfer traditional low

Ruotsalainen AP&T esitteli mm. uusia sovelluskohteita servohydrauliselle ratkaisulleen muovauspuristimiin, joissa yhdistyvät energiatehokkuus, nopeus ja helppo ylläpito sekä muuta puristin- ja automaatiotarjontaansa. 

Zani servo press 400 ton

Italialainen mekaanisten puristimien valmistaja Zani esitteli mm. servomekaanista ratkaisuaan.

 

Dimeco PFL

Ranskalaisella Dimecolla oli esillä osastoillaan mm. puristinsyöttö- sekä profilointilinja. Erillisellä Rotobloc osastolla oli näytteillä kelojen ja puristintyökalujen käsittelylaitteita.

Eckert Onyx Tlo

Saksalais-puolalainen Eckert toi näytteille vesi- ja plasmaleikkuun yhdistelmäkoneensa Opalin sekä Onyx plasmaleikkurin.

Haco tsx 2

Belgialaisen Hacon tarjontaan kuuluu hydrauliset särmäyspuristimet ja leikkurit, levytyökeskukset sekä monitoimikoneet ja niiden työkalut rakenneteräkselle. 

Uzma CAP S

Turkkilainen päämiehemme tarjosi levyntyöstöön hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia hydraulisia särmäreitä ja leikkureita.

xb machine web

Saksalaisen Biegemasterin kanttikone oli nähtävissä osastolla.

 LT 360

Italialainen BLM Group lanseerasi messuilla uuden LS7 levylasertuoteperheen kuituputkilasereiden ja yhdistelmäkoneiden rinnalle, joka oli koettava paikanpäällä. Näytteillä oli myös LT8 putkikuitulaser, jossa integroituna pora- sekä kierteitysyksikköä sekä 5D kuitulaser LT360 syvävedettyjen tuotteiden reunanleikkaukseen.

 

Dirinler servo press

Turkkilaisen puristinvalmistaja Dirinlerin valikoimasta löytyi sekä epäkesko- että hydraulipuristimet, niin C-runkoiset kuin nelipilariset. Myös servomekaaninen puristin löytyy tarjonnasta. 

MG_2_roll_09-550x550.jpg

Italialaisella valmistajalla oli laaja tarjonta mm. kaksi-, kolme- ja nelitelaisia levymankeleita sekä muotorautamankeleita. 

 g 1

Yksi pitkäaikaisimmista päämiehistämme, italialainen Stam, valmistaa mm. korkealaatuisia rullamuovaus- ja arkituslinjoja.

sahinler hpk 80

Turkkilaiselta päämieheltämme Sahinlerilta löytyi laaja valikoima mm. muotorauta- ja levymankeleita sekä puristimia.

tte kuituhitsaus

Automatisoidun kuitulaserhitsauksen edelläkävijä on italialainen päämiehemme TTengineering. 

Ficep Valiant

Maailman johtava rakenneteräksen työstökoneiden valmistaja, italialainen Ficep, esitteli tarjontaansa profiilien pora-sahalinjoista sekä levyjen viisteplasmaleikkauksen, jyrsinnän, porauksen ja kierteityksen eri ratkaisuista.

Matrix MGM150A

Salvagninin omistama Matrix esitteli messuilla Thick turret työkaluja ja teroituskonetta.

 

EAE arkitus

Turkkilainen EAE Machinery valmistaa erinomaisen hinta-laatu suhteen arkitus- ja profilointilinjoja.

logo gimec trasparente blu

Gimec European

Kokenut, vuonna 1986 perustettu Gimec, on italialainen särmäystyökalujen valmistaja, jonka tarjonnassa oli saatavilla työkalut kaikkien eri särmäyspuristinvalmistajien kiinnityksillä.

Messujen ja tapahtumien uutuuksia Fredkon päämiehiltä

Fredko Groupin päämiehet järjestivät viime syksyn ja loppuvuoden aikana esittelytilaisuuksia ja osallistuivat kansainvälisille messuille. Alla koottuna tärkeimmät esittellyt uutuudet eri tapahtumista:

 Esittelyssä oli koko uusin tarjonta putkentyöstöön. Markkinajohtajan putkilaserit, pyörösahat, putken- ja langantaivuttimet sekä putkenpäänmuotoilijat. 

BLM Smart loading

Putkentaivutintehtaalla Cantussa oli nähtävissä mm. uudet heavy duty putkentaivuttimet.

LT7 robot

Levicon saha- ja putkilasertehtaan uutuuspoimintona mm. markkinoiden nopein kuituputkilaser LT7, johon saatavissa nyt myös robotisoitu kappaleen niputus.

Salvagninin osastolla vetonaulana oli maailman myydyimmän taivutusautomaatin P2Leanin ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten uusi ergonominen panostus/purku sekä Taivuta ja leikkaa -ominaisuudella tehdyt uskomattomat tuotteet, kuten kapeat profiilit. 

P2lean 2120

Ficepin osastolla oli esillä Gemini, joka yhdistää viisteplasmaleikkauksen, jyrsinnän, porauksen ja kierteytyksen eri työvaiheet yhteen leikkuu- ja työstösoluun erilaisten varusteluosien tekoon.

Fthumb3 1 3 7 CNCgantryplateplasmadrillGemini jpg

Ensiesittelyssä oli S1 kombikoneen uusi purku- ja niputuslaitteisto, joka mahdollistaa lävistettyjen, muovattujen ja kuitulaserleikattujen kappaleiden yksittäisen irroituksen ja nipotuksen sekä rangan käsittelyn todella kompaktissa lattia-alassa. Hybridilävistys- ja muovauspää Thick-Turret työkaluille ja Dry Cooling- leikkuupää ilman typen käyttöä jäähdytykseen sekä Acut -paineilmaleikkuu työstää kappaleet alhaisen sähköenergian kulutuksen voimalla.

Salvagnini S1 purku

Fredko Groupin päämiehet toivat näyttävästi esille uutuuksiaan ja valikoimaansa Tube&Wire messuilla Saksassa. Alla listattuna lanseerauksia:

Maailman johtavia putkentyöstöteknologian valmistaja BLM Group esitteli kattavan läpileikkauksen tarjonnastaan osastoillaan niin Tube kuin Wire messulohkoilla. 

3D Kuituputkilaserit

LT7 1400x600

Adigen lippulaivan, LT7 kuituputkilaserin, markkinoiden paras läpimenonopeus perustuu yli kahden kymmenen vuoden kokemuksen myötä kehitettyihin huippuominaisuuksiin, kuten täysin automaattisiin asetuksiin materiaalivaihdossa sekä dynaamiseen 3D -leikkuupään käyttöön reikäryhmissä (Active Tilt) ja optimoituihin leikkuuparametreihin (Active Speed). Lean ympäristön vaatima kerta-ajotarkkuus taas saadaan aikaiseksi ainutlaatuisella lähtömateriaalin suoruutta mittaavalla ja tämän mukaan paikoitusta korjaavalla Active Scan ominaisuudella, jonka skannausteknologiaa käytetään hyväksi myös putken hitsaussauman tunnistukseen (Active Weld). Mielenkiintoisin uutuus putkilaserien osalta oli messuilla ensi kertaa esitelty leikkuuasemaan integroitu lisälaite, jonka avulla voidaan laserilla leikattuihin esireikiin kiinnittää kierreinsertit täysin automaattisesti leikkuusyklin aikana.  

Adige pora

Ensimmäistä kertaa messuympäristössä oli esillä LT8.20 kuituputkilaserissa pora- ja kierteitysyksikkö, jolla päästään 240 mm halkaisijan tai 200*200 mm neliöputken työstöön.

5D Kuitulaserit

LT 360

BLM Groupin 5D kuitulasereista oli esillä LT360, joka on varastultu kahdella robotilla. Toiseen robottiin on asennettu kuitulaserleikkuupää ja toinen käsittelee leikattavaa kappaletta. Tämä ratkaisu sopii erityisen hyvin jo taivutettujen kappaleiden aukottamiseen. Tuoteperheen LT Free malleilla voidaan myös rajausleikata syvävedettyjä aihioita.

Pyörösahat

Italiaisen pyörösahavalmistajan Simecin valikoimasta löytyi mm. automaattinen sahauspään kääntö +/- 45°.

Simec mec120 CNC

Putkentaivutustyökalut

 

Omni X monoblock

Fredko maahantuo putkentaivutustyökaluja kilpailukykyiseen hintaan suoraan eri valmistajilta, kuten messuille osaltuneelta Omni-X:ltä.

Putken- ja latantaivutuskoneet

Täysin servokäyttöisten putkentaivuttimien edelläkävijänä BLM Groupilla oli esittelyssä kaikki mallisarjat, joilla pystytään B-Right sensorin huomioimilla takaisinjouston ja venymän korjauksilla tekemään kerta-ajolla mittatarkat taivutetut putket ilman testikappaleita. 3DVGP toimisto-ohjelmointiohjelmasta voidaan lähettää suoraan Adigen Artube putkilaserohjelmointiin levitetty putkiaihio huomioiden venymät ja näin tällä All-In-One omaisuudella saadaan valmiiksi korjatuilla reikäpaikoituksilla esileikatut putket taivutusta varten.

BLM E Turn loader

14-akselisen E-Turn putkentaivuttimen uusia ominaisuuksia on mm. Heavy Duty voimantuotto mahdollistaen entistä paksummat seinämävahvuudet. 

 BLM Elect T W

Elect tuoteperhe aloittaa BLM Groupin uuden Value Analysis -konfiguroinnin, jolla voidaan muokata putkentaivutin juuri oikeilla ja riittävillä ominaisuuksilla eri asiakastarpeiden mukaan. Näin voidaan rakentaa myös nykyisiä malleja riisutuimpia ja edullisimpia kokonaisuuksia. Osastolla on esillä solu, jossa Elect80 on yhdistetty panostuspöytään ja robottipoistoon.

BLM smart latta

Smart putkentaivutin soveltuu myös lattamateriaalin taivutukseen, erityisesti mm. akkuteollisuudessa käytettyihin pienempiin kupari- ja alumiinivirtakiskoihin.

Putkien pintakäsittely

NS Maquinas MP100 2016

Portugalilaisen päämiehemme NS Maquinasin tarjonnasta löytyi laaja valikoima koneita putkien hiontaan ja kiillotukseen levy- ja lattamateriaalin pintakäsittelylaitteiden lisäksi.

Putken pään muotoilu

BLM AST8 VE

BLM Groupin lanseerasi putken pään muotoiluun täysin servokäyttöisen AST8-VE uutuuden, jossa työstöasemakaruselli liikkuu pystysuunnassa. Näin säästyy lattiatilaa noin 50 % verrattuna vaakatasoiseen E-Form malliin sekä sykliajat ovat noin 10 % nopeammat. Mikäli tarvitaan pyöriviä muotoilutyökaluja, niin silloin valinta on joko servokäyttöinen E-Form 50 mm halkaisijaan asti tai hydrauliset AST mallit 100 mm halkaisijaan asti.

   BLM E form format 01

Langantaivutus ja katkaisu

Paksumman, max. 18 mm, langan taivutukseen ja katkaisuun OMCG esitteli ratkaisuaan, jolla voidaan taivuttaa samalla koneella myös kelalta lähtevää putkea max. 14*2 mm asti.

OMCG Putkentaivutin

 dh4010 zero ingombri 590x460

BLM Groupin kaksipäinen langantaivutin DH4012 kykenee käsittelemään niin kela- kuin tankomateriaalia 12 mm paksuuteen asti. 

E FLEX

Automaattinen E-Flex langantaivutin suoraan kelamateriaalista pääsee 10 mm paksuuteen asti. Niin DH4012:sta kuin E-Flexin ohjelmointi ja simulointi voidaan tehdä 3DVGP ohjelmointi-ohjelmistolla suoraan 3D- malleista.

Kuitulaserleikkaus- ja taivutusuutuudet loppuvuoden virtuaalitapahtumista

Fredko Groupin päämiehet ovat nopeasti sopeuttaneet toimintaansa covid-19 pandemian vaatimilla tavoilla ja jatkaneet kehitystyötään, kuten edelläkävijöiltä voidaan odottaakin. Lisäksi on panostettu uutuusteknologioiden esittelyssä erilaisiin virtuaalitapahtumiin ja esittelymenetelmiin, joiden mielenkiintoisinta antia olemme keränneet alle:

Adige LT8.20 Compact kuituputkilaser

Adige LT 8 Compact

BLM Group lanseerasi uuden Adige LT8.20 Compact kuituputkilaserin, jossa monipuolisen 3D- leikkauskirjaston ja ketjupanostuslaitteen avulla voidaan työstää palkkeja ja putkia. Suomen ensimmäinen LT8.20 Compact on otettu käyttöön Teräselementillä Lempäälässä, jolla voi leikata 12 metriä pitkä aihioita halkaisijaltaan max. 240 mm tai 200*200 mm.

Adige pora

Adige LT8.20 malleihin on saatavissa nyt myös LT14 ja LT24 Jumboista tutut poraus- ja kierteitysyksiköt, jossa myös kitkaporaus (Flow Drill) ominaisuus. Porausyksikössä on 7- asemainen työkalumakasiini. Lisäksi putkien saumantunnistus tehdään samalla Active Scan-kamerajärjestelmällä, jolla paikoitetaan dynaamisesti syklin aikana reikien paikat putkien mahdollisten käyryyksien mukaan.

BLM active weld

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Fibermak kuituviistepää ja leikkuupöytä 3 * 18 m

Ermaksan Fibermak Bevel

Hinta-laatusuhteeltaan erinomaisen Ermaksanin valikoimasta löytyy myös kuitulaserleikkuuseen 2D- viistepää levyille esim. hitsauksen esivalmisteluun. Leikkuupöytien koot max. 3000*18000, jotka ovat asiakkaille tuotannossa.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

L5 kuitulaser 5 G:n kiihtyvyyden Compass leikkuupäällä ja 10 kW resonaattorilla

Salvagnini L5 10kW

Salvagnini lanseerasi virtuaalisessa Euro-Blechissä 10 kW teholähteen kuitulaserin, jolla leikkuunopeus kasvaa 6 mm ja paksumpia materiaaleja leikatessa. Myös uusi versio Dry Cooling -leikkuupäästä ja kaikkiin kuitulasereihin integroitavissa oleva APM -paineennostin mahdollistaa hyvälaatuisen paineilmalla leikkuu aina 5 mm asti niin rosterilla, alumiinilla kuin normaali teräksellä.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

S1 Kombikoneen kompakti purku- ja niputuslaitteisto

Salvagnini S1 purku

Uusi purku- ja niputuslaitteisto mahdollistaa kombikoneen lävistettyjen, muovattujen ja kuitulaserleikattujen kappaleiden yksittäisen irroituksen ja nipotuksen sekä rangan käsittelyn todella kompaktissa lattia-alassa. Hybridilävistys- ja muovauspää Thick-Turret työkaluille ja Dry Cooling- leikkuupää ilman typen käyttöä jäähdytykseen sekä Acut -paineilmaleikkuu työstää kappaleet alhaisen sähköenergian kulutuksen voimalla.

P2Lean taivutusautomaatti taivuta- ja leikkaa optiolla (Option Cut)

Salvganini P2 Lean Ergo Cut

Salvagninin P2Lean taivutusautomaatti on entistä ergonomisempi aihion panostuksessa ja poistossa sekä nyt saatavissa myös taivuta- ja leikkaa (Option Cut) -ominaisuudella, jota on menestyksellä käytetty suuremmissa taivutusautomaateissa. Taivuta ja leikkaa (Option Cut) on tarjolla niin ikään pienimpään P4L-2116 -malliin.

Salva Cut

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Heavy Duty servokäyttöiset putkentaivuttimet

BLM B79ELECTXLmod

BLM on kehittänyt täysin servokäyttöisten putkentaivuttimien pioneerina paksuseinämisten putkien ratkaisuja, jotka ovat yhdistelmä servomoottorin väännön lisäystä sekä interpoloivan CNC- akseliston dynaamista käyttöä. Näin on saavutettu jopa 70 % lisäyksiä kapasiteettiin ja voidaan päästä jopa 12 mm normaaliteräksen seinämävahvuuksiin esim. 100 mm halkaisijalla. Luonnollisesti niin maksimi paksuudet kuin halkaisijat vaihtelevat mallikokojen mukaan.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Ajankohtaista